Wysokość 30 mm, odstęp między profilami 20 mm

Krata profilowana z TWS, Tabele wytrzymałościowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 365   5 x F 7.094   6 x q
   600 162   7 x F 2.102   9 x q
   800   91 10 x F    887 12 x q
1.000   58 12 x F    454 15 x q
1.200   41 14 x F    263 18 x q
1.400   30 17 x F    165 21 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

Obciążenie (kg/m2)   Powierzchnia otwarta
13   ca. 43%